Przygotowanie działek pod zabudowę

Przed rozpoczęciem prac ziemnych należy zadbać o szereg formalności, a odpowiednie przygotowanie placu budowy jest gwarancją bezpieczeństwa, stabilności konstrukcji, a nawet wpływa na późniejsze prace ogrodowe.

W ramach naszych usług oferujemy przygotowanie działek pod zabudowę. Wykorzystujemy profesjonalny sprzęt, który służy do wyrównywania terenu, zdejmowania humusu, przewozu gruntu oraz wykopów. Nie zapominamy również o kwestiach bezpieczeństwa, czego elementem jest stawianie ogrodzeń zabezpieczających.

Jakie są zatem kolejne czynności niezbędne w procesie przygotowania działek pod zabudowę?

Postawienie ogrodzenia

To pierwsze, co należy zrobić, zanim podejmie prace budowlane. Ogrodzenie terenu budowy powinno być dobrze widoczne i chronić potencjalne przypadkowe osoby przed zagrożeniem, jakie może je tam spotkać. Istnieją konkretne wytyczne, uregulowane prawnie, które określają zasady stawiania tego typu ogrodzeń. W nocy wokół wykopów powinny być ustawione balustrady ze światłem ostrzegawczym w kolorze czerwonym. Z kolei poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,2 m i nie mniej niż 1 m od krawędzi wykopu. Dopuszczalne jest przykrywanie wykopu zamiast stawiania balustrad, wtedy jednak taki teren trzeba oznaczyć balustradami z lin lub taśmy.

Niwelowanie nierówności

Kolejną niezbędną czynnością jest wyrównywanie działki pod zabudowę. Żyzną i wierzchnią warstwę gruntu składuje się, by w późniejszym czasie wykorzystać ją podczas zagospodarowywania ogrodu. Tego typu pracę powinna poprzedzić analiza geodezyjna, w której dokładnie określana jest wysokość poszczególnych punktów działki.

W przypadku obniżeń terenu konieczne może okazać się nawiezienie ziemi w celu uzupełnienia jej braków, aby osiągnąć oczekiwany poziom zerowy gruntu. Ponadto jeżeli grunt jest zbyt grząski lub podmokły, w pierwszej kolejności niezbędna będzie melioracja terenu, dopiero później przystąpienie do dalszych prac budowlanych będzie możliwe. W celu utwardzenia terenu, konieczny może być również transport kruszywa i jego utwardzenie w miejscach. Inwestorzy powinni pamiętać o tym, że na tym etapie nie jest jeszcze potrzebne pozwolenie na budowę. Zatem prace przygotowujące teren można wykonać jeszcze zanim dopełni się wszystkich formalności. Pozwala to na znaczne przyspieszenie pozostałych czynności budowlanych, kiedy już inwestor otrzyma stosowne dokumenty.

Karczowanie terenu i wycinanie drzew

Nie zawsze teren pod budowę jest gotowy do rozpoczęcia prac budowlanych. Nierzadko okazuje się, że znajduje się na nim wiele drzew i krzewów, które rosną w miejscu, w którym ma się znaleźć zabudowanie. Nie wystarczy jedynie ściąć widocznej części roślin, gdyż niemniej istotne jest dokładne usunięcie systemów korzeniowych znajdujących się pod jej powierzchnią. Przepisy są łaskawe dla prywatnych inwestorów, którzy nie przeprowadzają inwestycji w celach gospodarczych i pozwalają im na wycinkę większości zadrzewień. Warto jednak na bieżąco sprawdzać aktualnie wytyczne w tym zakresie.

Prace ziemne – wykonanie wykopu pod fundamenty

Kiedy działka jest już wykarczowana, wyrównana oraz zabezpieczona za pomocą odpowiedniego ogrodzenia, przygotowanie działek pod zabudowę (realizowane przez naszą firmę w rejonie Polanica Zdrój, Bystrzyca Kłodzka i Kłodzko) może już objąć wykonanie wykopu pod fundamenty. Jest to już etap prac budowlanych, zatem niezbędne jest posiadanie stosownej dokumentacji i zgód uzyskanych przez inwestora. Dobrze przeprowadzone wykopy są gwarancją stabilnej konstrukcji i wpływają na zgodność realizacji z projektem budynku.

Wykonujemy również:

Bezpłatna wycena