Niwelacja terenu

Prace ziemne związane z niwelacją terenu są często jednymi z pierwszych, jakie trzeba wykonać na działce budowlanej. Nierzadko niwelacja terenu jest przeprowadzana w celu wyrównania nachylenia zbocza w którego zagłębieniu zostaną wylane fundamenty. Innym przypadkiem mogą być prace niwelacji terenu w celu poprawy estetyki działki budowlanej, na przykład różnicując teren pod ogród lub sad.

Warto zatem przyjrzeć się dokładniej, na czym polega ta czynność i na co zwraca się szczególną uwagę podczas jej planowania oraz wykonywania.

Czym jest niwelacja terenu?

Niwelacja terenu to inaczej wyrównywanie go bądź profilowanie. Nieco inaczej prezentuje się z punktu widzenia geodety, a inaczej z punktu widzenia pracownika budowlanego. Jednak jeżeli planuje się podjęcie prac roboczych prowadzących do zniwelowania nierówności na działce, niezbędne będzie skorzystanie z pomocy geodety. Patrząc gołym okiem, trudno jest określić wysokości oraz różnice między nimi. Dlatego należy sięgnąć po pomoc specjalisty.

Nasi wyspecjalizowani pracownicy biegle posługują się niwelatorem, za pomocą którego określają różnice wysokości poszczególnych punktów na działce tworząc mapę wysokościową podobszarów, które po ich połączeniu wyznaczają linię nachylenia terenu. Utworzona siatka ułatwia prawidłowe odniesieni do punktu zerowego, więc na ich podstawie w prosty sposób planujemy dalsze etapy prac. Warto pamiętać, że nie zawsze niwelacja terenu wiąże się wyłącznie z usuwaniem gruntu. Nierzadko ustalony punkt zerowych wymaga podsypania zagłębień terenu.

Czy niwelacja terenu jest konieczna?

Teoretycznie nie jest to czynność niezbędna podczas podejmowania prac budowlanych. Podobnie jest z wszelkimi działaniami związanymi z ogrodnictwem. W praktyce rzadko jest tak, że teren ma idealną powierzchnię, która nie wymaga zmian. Niwelację teren przeprowadza się również podczas budowy dróg. Dlaczego tak istotne jest odpowiednie przygotowanie podłoża? Od tego będzie zależeć stabilność budownaego obiektu, niezależnie czy jest to garaż, dom czy hala produkcyjna. Jest to równie istotne w przypadku drogi czy ogrodu, gdyż pochylenie i nierówności terenu negatywnie wpływają na odprowadzanie wody. Warto również pamiętać, że przy dużym nachyleniu terenu, istnieje również ryzyko osuwania się ziemi. Odpowiednio przeprowadzona niwelacja terenu ma zatem istotne znaczenie, dlatego zachęcamy do skorzystania z usług naszych wyspecjalizowanych pracowników w rejonach Polanica Zdrój, Bystrzyca Kłodzka i Kłodzko.

Przebieg prac niwelacji terenu

Do wyrównywania terenu wykorzystujemy profesjonalny sprzęt budowlany obsługiwany przez doświadczonego operatora. Postępuje on według wytycznych inwestora oraz na podstawie ewentualnych danych dostarczonych przez geodetę, który wcześniej przeprowadził ocenę wysokości poszczególnych punktów działki.

Warto pamiętać o tym, że niwelacja gruntu nie wchodzi w zakres prac budowlanych. Dlaczego jest to istotna kwestia z punktu widzenia inwestora? Może on zaplanować tę czynność i ją przeprowadzić zanim otrzyma pozwolenie na budowę. Przy wielu formalnościach oraz pracach niezbędnych do przygotowania działki pozwala to na przyspieszenie prac, by po uzyskaniu pozwoleń jak najszybciej zacząć realizować zaplanowane działania.

Wykonujemy również:

Bezpłatna wycena