Melioracja terenu

Meliorację terenu przeprowadzamy zarówno na gruntach rolnych, jak i na działkach budowlanych. Występowanie wysokiego poziomu wód gruntowych często ma negatywny wpływ na możliwości zabudowy lub nie sprzyja uprawom. Odpowiednie przygotowanie terenu pod zabudowę jest wymogiem stawianym przed właścicielami działek budowlanych. W myśl obowiązujących przepisów, pieczę nad nim sprawuje inspektor nadzoru budowlanego.

Gdzie przeprowadzamy meliorację terenu?

Istnieje wiele przykładów miejsc gdzie niezbędne jest wykonanie prac ziemnych związanych z odprowadzeniem wody, można tu wymienić np.: działki budowlane, tereny pod budowę zakładów przemysłowych, tereny rolne czy drogi lub parkingi samochodowe.

Zazwyczaj meliorację kojarzy się z sektorem rolniczym, jednak obejmuje ona działania, które dotyczą również terenów przemysłowych oraz działek budowlanych należących do prywatnych inwestorów, nie prowadzących działalności rolniczej.

Melioracja terenu na działce budowlanej

Oceniając grunt przeznaczony pod budowę, należy brać pod uwagę wysokość poziomu wód gruntowych oraz jego przesiąkliwość, która wpływa na zdolności absorbowania opadów atmosferycznych. Jeśli budynek ma być podpiwniczony system odprowadzania wody opadowej powinien działać sprawnie. W celu prawidłowego zabezpieczenia fundamentów wykonuje się opaskę odwodnieniową, poprowadzoną wokół fundamentów budynku. Jej szerokość powinna wynosić standardowo od 40 do 60 cm. Do wykonania opaski wykorzystuje się zazwyczaj kruszywo mineralne – żwir o zróżnicowanej granulacji, rzadziej otoczaki lub tłuczeń kamienny. Grubość takiej warstwy wynosi około 15 cm. Nie można zapomnieć o umieszczeniu na dnie koryta geowłókniny, która nie pozwoli na to, by nawierzchnia mieszała się z ziemią.

Na działkach budowlanych zaleca się wykonywać drenaż melioracyjny, którego budowa zależeć będzie od rodzaju budynku, a właściwie obecności podpiwniczenia lub jej braku. W rezultacie woda opadowa może na bieżąco odpływać rurami drenarskimi ułożonymi z zachowaniem odpowiednich spadów. Woda odprowadzana jest do studzienki kanalizacyjnej lub do rozprowadzonego na działce rozsączenia. Prawidłowo wykonana melioracja terenu zapewni komfort użytkowania na długie lata. Zachęcamy do skorzystania z naszych profesjonalnych usług w zakresie melioracja terenu w: Bystrzyca Kłodzka, Polanica Zdrój, Kłodzko.

Melioracja terenów rolnych

Tereny rolne są specyficznym obszarem, na którym również wykonuje się meliorację. Typ gleby oraz ukształtowanie terenu nierzadko wpływa na niewłaściwe odprowadzanie wody z opadów. Jakie działania podejmuje się w zakresie melioracji terenów rolnych? Między innymi kopie stawy lub częściej buduje sieci drenażowe.

Melioracja na podmokłych terenach o wysokim poziomie wód gruntowych jest niezbędna, jeżeli pragnie się utrzymać lub polepszyć zdolności produkcyjne gleby. Pamiętajmy, że poziom wód gruntowych zależy od kilku czynników: ukształtowania terenu, warstw powierzchniowych gleby, jej rodzaju oraz ilości opadów atmosferycznych.

Wykonujemy również:

Bezpłatna wycena